2018 m. balandžio 12–14 dienomis Sveikatos priežiūros fakulteto Reabilitacijos katedros vedėja, docentė dr. Milda Žukauskienė ir lektorė Kristina Žukienė pagal Erasmus+ mainų programą stažavosi universitetinėje ABSALON kolegijoje (University College Absalon/ Professionshøjskolen Absalon, Danija). Vizito metu dėstytojos dalyvavo Europos aukštųjų kineziterapijos mokyklų tinklo (ENPHE) seminare, kur aktyviai dalyvavo darbo grupių veikloje: M. Žukauskienė – grupės „EU Directives (ESCO)“ (ES direktyvos (ESCO – Europos įgūdžių (gebėjimų), kvalifikacijų ir profesijų klasifikatorius) narė, o K. Žukienė dalyvavo naujai suformuotos darbo grupės veikloje, kuri savo pavadinimą iš „Mokymosi palengvinimas“ pakeitė į „Naujoviški mokymosi metodai“ (Facilitation of Learning change to Innovative Learning Approaches). Grupinio darbo metu buvo išklausyta Barselonos universiteto (Bages University Foundation) lektorės Griseldos Gonzáles (Griselda González-Caminal) ir Satakuntos kolegijos (Satakunta University of Applied Sciences) Maijos Kangasperko (Maija Kangasperko) patirtis apie tarptautinį bendradarbiavimą: trijų šalių kineziterapijos studijų programos klinikinio pagrindimo kurso patirtį (International online course: a pilot experience of a clinical reasoning course for physiotherapy students from three countries). Šio kurso programa buvo tobulinama padalinus vieną darbinę grupę į tris ekspertų pogrupius. Baigiantis darbui buvo suformuluota klinikinė situacija, kurią sutvarkę dėstytojai gavo studentų pritarimą: parengta 1 kredito programa ir sudarytos preliminarios sutartys, kokiuose kineziterapijos mokyklose ši programa bus vykdoma. Kadangi programa tarptautinė ir kelių etapų, joje sutiko dalyvauti Danijos, Ispanijos, Lietuvos ir Suomijos kineziterapijos mokyklos.
„EU Directives (ESCO)“ darbo grupėje toliau buvo diskutuojama apie tiesioginio patekimo pas kineziterapeutą (Direct access) aspektus. Siūloma jau apibrėžtas kineziterapeutui būtinas kompetencijas integruoti į studijų programas (jas galima rasti www.enphe.org), kalbama apie veiksnius ir sąlygas, kineziterapeutui padedančias ir trukdančias tiesiogiai priimti pacientus, į ką turi būti atsižvelgta planuojant kineziterapeutų podiplominio tobulinimosi programas. Kaip bebūtų gaila, Lietuvoje apie tiesioginį siuntimą kineziterapeutams galima tik pasvajoti ir tikrai ne todėl, kad Lietuvos aukštosiose mokyklose parengiami prastesni kineziterapeutai…
Džiugu, kad šį kartą seminare susitiko gausus būrys Lietuvos aukštųjų mokyklų atstovų iš Vilniaus universiteto, Lietuvos sporto universiteto, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, Klaipėdos ir Šiaulių valstybinių kolegijų. Tai tik dar kartą įrodo, kad kineziterapeutų profesinio rengimo klausimai yra labai aktualūs.
Su Danijos kolegomis taip pat aptartos įvairios tolimesnio nuolatinio bendradarbiavimo galimybės.

 

Dr. Milda Žukauskienė,
Reabilitacijos katedros vedėja, docentė