2021 m. lapkričio 16 d. Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitete įvyko šio universiteto klausytojų ir Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto studentų susitikimas.

VK SPF lektorė Olia Sabonienė įžangine kalba pasveikino klausytojus ir supažindino su genetinių veiksnių reikšme ligų vystymuisi. Studijų programos „Dietetika“ studentė Judita Milkevičiūtė perskaitė pranešimą apie paveldimą neurodegeneracinę Hantingtono ligą (angl. Huntington disease), jos epidemiologiją, genotipo ir fenotipo pokyčius, gydymo ir prevencijos galimybes. Ksenija Gulbickaja, studijų programos „Dietetika“ studentė, perskaitė pranešimą apie neurodegeneracinę Alzheimerio ligą ir klausytojams parengė sveikos mitybos atmintines. Studijų programos „Biomedicininė diagnostika“ studentės Anastasija Gončarova ir Kotryna Jonušaitė parengė pranešimą tema „Maisto priedai ir jų įtaka sveikatai“.

Klausytojų auditorija buvo nuoširdi ir dėmesinga. Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto Sveikos gyvensenos fakulteto dekanė Viktorija Montvilienė džiaugėsi, kad po ilgos karantino pertraukos Universiteto klausytojams vėl buvo galima gyvai dalyvauti paskaitose – tokių susitikimų klausytojai jau buvo pasiilgę.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, surengusiems šį susitikimą, ir mus rūpestingai kuravusioms dėstytojoms Oliai Sabonienei ir Julijai Bogdanovičienei. Galimybė pasidalinti žiniomis, bendrauti su klausytojais mums, studentams, buvo puiki patirtis. Džiaugiamės, kad galėjome prisidėti prie šiuo metu visuomenėje ir mūsų Kolegijoje skatinamos mokymosi visą gyvenimą iniciatyvos.

Judita Milkevičiūtė,
VK SPF Studijų programos „Dietetika“ DT20 grupės studentė