2023 m. gegužės 18 d. Sveikatos priežiūros fakulteto Slaugos katedroje įvyko renginys „Išgelbėk žmogaus gyvybę“. Jaunųjų medikų akademijos moksleiviai iš Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono mokyklų  turėjo galimybę praktiškai pademonstruoti žmogaus gyvybės gelbėjimo gebėjimus, kuriuos vertino komisija – Jaunųjų medikų akademijos vadovas Algimantas Andrijauskas,  Slaugos katedros vedėja Jurgita Stankūnienė ir Slaugos katedros dėstytoja dr. Simona Paulikienė. Renginio tikslas – skatinti moksleivius mokytis teikti pirmąją pagalbą, gebėti kritiškai mąstyti,  išmintingai elgtis įvykus nelaimingam atsitikimui ir aiškiai suvokti, kad laiku ir teisingai suteikta pagalba gali išgelbėti žmogaus gyvybę. Moksleiviai drąsiai ir noriai demonstravo gebėjimus ir įgūdžius, susidomėję klausėsi dr. S. Paulikienės pasakojimo apie išorinio automatinio defibriliatoriaus naudojimą, dalyvavo diskusijoje, uždavė klausimų.

Moksleiviai džiaugėsi apsilankę Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultete, patyrę žinių ir gebėjimų įtvirtinimą bei paskatinimą rinktis sveikatos priežiūro specialisto profesiją.

Nuotraukas rasite VIKO SPF Facebook įraše