2022 m. gegužės 5 d. įvyko VK SPF Medicinos technologijų ir dietetikos katedros ir Lietuvos laboratorinės medicinos draugijos organizuota nuotolinė respublikinė mokslinė praktinė konferencija „Biomedicininė diagnostika 2022: mokslas ir praktika“. Konferencija buvo skirta laboratorinės medicinos gydytojams, medicinos biologams, medicinos genetikams, biomedicinos technologams, dėstytojams ir studentams. Pranešimus skaitė įvairių laboratorinės medicinos sričių lektoriai. Konferencijoje dalyvavo 891 dalyvis, iš kurių daugumą sudarė biomedicinos technologai (497) ir medicinos biologai (272). Dalyviai išklausė pranešimus apie naujausius laboratorinės medicinos mokslo laimėjimus, laboratorinės diagnostikos technologinius ir kokybės užtikrinimo aspektus bei psichologės paskaitą apie profesinio perdegimo sindromą.

Dr. Ingrida Pumputienė,
SPF Medicinos technologijų ir dietetikos katedros vedėja, docentė