2021 m. gegužės 25 d. Vilniaus universitete Jurgita Kazlauskienė sėkmingai apgynė mokslo disertaciją „Veiksniai, darantys įtaką krūties vėžiu sergančių pacienčių potrauminio streso sutrikimui, depresijai ir suicidinėms mintims“ medicinos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti. Disertacija rengta 2012 – 2019 metais Nacionaliniame vėžio institute.

Sveikiname fakulteto prodekanę Jurgitą Kazlauskienę, linkime didelės profesinės sėkmės, naujų mokslo pasiekimų ir asmeninės laimės!

Fakulteto bendruomenė