2021 m. rugsėjo 20–24 dienomis Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultete stažavosi Rygos P. Stradinio universiteto Raudonojo kryžiaus medicinos kolegijos (Latvija) lektorė Irina Rudenko.

Vizito metu viešnia susitiko su VK SPF dekane Birute Gostevičiene, prodekane dr. Jurgita Kazlauskiene, Studijų skyriaus vedėja Daiva Treznevičiūte, Partnerysčių ir praktinio mokymo skyriaus vedėja Gabriele Turlinskiene, Slaugos katedros vedėja Jurgita Stankūniene, Slaugos katedros dėstytojais. Susitikimuose buvo aptartos bendrų projektų vykdymo, ERASMUS+ programos mobilumo galimybės. Lektorė Irina Rudenko pristatė Rygos P. Stradinio universiteto Raudonojo kryžiaus medicinos kolegiją.

Viktorija Kielė,
SPF Slaugos katedros lektorė,
Erasmus+ programos koordinatorė VK SPF