Radiologija

Studentų apklausa apie dalykų (modulių) dėstymo kokybę:

Studentų apklausa apie praktiką, atliekamą ne fakultete:

Baigiamojo kurso studentų apklausa apie studijų programą:

Absolventų apklausa apie studijuotą programą, įgytas kompetencijas ir įsitvirtinimą darbo rinkoje: