Gytis Arbutavčius

Studijuodamas Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultete, turėjau galimybę sutikti ir pažinti daug aktyvių, žingeidžių ir šaunių studentų, kompetentingų ir pasišventusių mokslui bei savo darbui dėstytojų, kurie sugebėjo sudominti ir kantriai paaiškinti, išmokė kritinio mąstymo bei argumentuotos minčių raiškos, atidumo ir nuoširdaus dėmesio kiekvienam žmogui. Tai ir buvo mano profesinių savybių pagrindas. Studijų metu įgytos profesinės, dalykinės žinios leidžia savo darbinę veiklą praturtinti kūrybiškais sprendimais, naudojant inovatyvius darbo metodus. Svarbu suvokti, kad mokymasis yra nuolatinis procesas, ir jis nenutrūksta baigus studijas ar išėjus už kolegijos sienų. Mano pasirinkta Vilniaus kolegija parodė man kelią, tačiau, žinau, kad juo eiti visada turėsiu pats, už ką ir esu dėkingas Vilniaus kolegijos bendruomenei. O visa kita priklauso nuo mūsų pačių norų, ryžto, pastangų ir motyvacijos. Tad Vilniaus kolegijai palinkėsiu tolesnio studijų ir studentiškos aplinkos tobulinimo, kolegiško dialogo ir motyvuotų studentų.