Š. m. kovo 4 d. Reabilitacijos katedra organizavo seminarą, skirtą studijų programų „Ergoterapija“ ir „Kineziterapija“ studentų tiesioginiams praktikos vadovams. Seminare dalyvavo 39 dalyviai iš įvairių Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigų.  Seminarą sveikinimo žodžiu pradėjo Reabilitacijos katedros vedėja dr. Milda Žukauskienė. Praktinio mokymo skyriaus vedėja dr. Simona Paulikienė skaitė pranešimą apie mentorystės svarbą studentų praktiniam mokymui. Lektorės Asta Markauskienė, Kristina Žukienė, Ramunė Komžienė ir Jurgita Tuitaitė kalbėjo apie  profesinių veiklos praktikų vykdymo ypatumus, supažindino su studentų nuomone apie patirtį profesinių praktikų metu.  Seminarą vainikavo draugiška diskusija, kurios metu buvo aptartos tolimesnės bendravimo ir  bendradarbiavimo gairės.

Asta Markauskienė,
Reabilitacijos katedros lektorė