2023 m. gegužės 1–7 dienomis Sveikatos priežiūros fakulteto prodekanė dr. Jurgita Kazlauskienė ir Slaugos katedros lektorė Viktorija Kielė buvo išvykusios dėstymo vizito pagal ERSAMUS+ programą į Politinių ir ekonominių studijų universiteto „C. Stere“ Tarptautinių santykių ir socialinių ir humanitarinių mokslų fakultetą (Kišiniovas, Moldova).
Vizito metu dėstytojos lankėsi studentų praktinio mokymo klinikoje, susitiko su tarptautinių ryšių ir projektų prorektore ir fakulteto dekanu. Susitikimo metu buvo aptarti naudingi praktiniai būsimo bendradarbiavimo ir veiklos aspektai. Dėstytojos pristatė Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultetą, jame vykdomą Mišriąją intensyviąją programą, skirtą sveikatos mokslų studijų krypčių grupės studentams, Vilniaus kolegijos tarptautinius renginius, skaitė paskaitas
Lektorės dr. Jurgita Kazlauskienė ir Viktorija Kielė dėkoja aukštosios mokyklos bendruomenei, ypač Viktorijai Trofimov, už šiltą priėmimą ir pilną įspūdžių savaitę.

EN:
May 1 -7, 2023 Dr. Jurgita Kazlauskienė, Vice Dean of the Faculty of Healthcare, and Viktorija Kielė, Lecturer at the Department of Nursing, went on a teaching visit to the faculty of International Relations and Socio-Human Sciences of University of Political and Economic Studies „C. Stere“ (Chisinou, Moldova).
Lectures visited students’ practical training institution, met Vice-rector for international relations and projects and Dean of the faculty. During the meeting the useful practical aspects of future cooperation and activities were discussed. During the visit, the lecturers presented the Faculty of Health Care of Vilnius Kolegija/Higher Education Institution, Blended Intensive Programme for students from Health Sciences, and the international events of Vilniaus kolegija/HEI for lecturers and staff.
Lecturers dr. Jurgita Kazlauskiene and Viktorija Kiele would like to thank the community of education institution, especially Victoria Trofimov for the warm welcome and the eventful week.

Daugiau nuotraukų rasite VIKO SPF Facebook įraše