Praėjusią savaitę Reabilitacijos katedros lektorė Juventa Mudėnienė ir ER20 grupės diplomantės Noja Bušmaitė, Diana Dunajevienė ir Janina Rusnė Alosevičiūtė dalyvavo konferencijoje „Kultūra įtraukčiai ir įtrauktis mokykloje“, vykusioje Nacionalinėje dailės galerijoje. Plačioje konferencijos programoje buvo kviečiama atsigręžti į tris pamatines temas, susijusias su vaikais bei jaunuoliais, turinčiais negalią: socialinių barjerų įveiką, išankstinių visuomenės nuostatų kaitą ir tinkamų sąlygų bendradarbiauti kūrimą.

Lektorė Juventa Mudėnienė skaitė pranešimą „Neformalusis ugdymas teatru: paauglių ir jaunuolių asmenybės augimo, bendradarbiavimo, draugystės raiška įtraukties kontekste“, pagrįstą atliktais moksliniais tyrimais bei profesinėmis, praktinėmis patirtimis.

Didelio susidomėjimo sulaukė demonstruojamas „Šešėlių teatras”, jo praktinio pritaikymo galimybės ugdymo bei ergoterapinėse, grupinėse veiklose.

Pasak lektorės, esminis vaikų su negalia įsitraukimo į produktyviąsias bei laisvalaikio veiklas veiksnys yra motyvacijos skatinimas. Tam ypač svarbu kūrybiškai parinkti tinkamas veiklas, skatinti savarankiškumą ir asmeninį pasitenkinimą pasiektais rezultatais, savo sėkme. Kūrybinės, meninės veiklos neabejotinai gali tapti jungiamąja grandimi bendraujant su bendraamžiais, neturinčiais negalios, skatinant socialinę įtrauktį ugdymo įstaigose bei visuomenės gyvenime.

Daugiau nuotraukų rasite VIKO SPF Facebook ir Instagram įraše.