LT: 2024 m. balandžio 22–26 dienomis Viktorija Kielė, Sveikatos priežiūros fakulteto Slaugos katedros lektorė ir ERASMUS+ programos SPF koordinatorė, lankėsi Turku Universiteto Medicinos fakulteto Slaugos mokslo katedroje Suomijoje. Vizito metu lektorė skaitė paskaitas apie įrodymais pagrįstą mokslinių įrodymų hierarchiją slaugos studijų programos studentams ir aktyviai dalyvavo studentų seminaruose, kuriuose buvo aptariama mokslinių tyrimų metodologija. Be to, vyko diskusijos ir intensyvūs idėjų bei patirties mainai tarp Viktorijos Kielės ir Turku universiteto Slaugos mokslo katedros narių bei doktorantų. Šios diskusijos išryškino slaugos mokslinių tyrimų svarbą ir padėjo Viktorijai gilinti slaugos moksliškumo kompetencijas.
Lektorė Viktorija Kielė dėkoja Slaugos mokslo katedros nariams ir slaugos doktorantams, ypač dr. Sannai Koskinnen ir prof. Helenai Leino-Kilpi, už šiltą priėmimą ir slaugos mokslinių tyrimų konsultacijas.
#SPFERASMUS

EN: From 22 to 26 April 2024, Viktorija Kielė, a lecturer from the Department of Nursing at the Faculty of Health Care and ERASMUS+ Programme Coordinator, visited the Turku University’s Faculty of Medicine, Department of Nursing Science in Finland as part of the ERASMUS+ teaching programme. During her visit, she gave lectures on the hierarchy of evidence to nursing students and actively participated in student seminars on research methodology. Moreover, there were discussions and an intensive exchange of ideas and experiences between Viktoria Kiele and members of the Department of Nursing Science and PhD students. These discussions highlighted the importance of research in nursing and helped Viktorija to deepen her competencies in nursing science.

Lecturer Viktorija Kielė would like to thank the members of the Department of Nursing Science and the PhD students, especially Dr. Sanna Koskinnen and Prof. Helena Leino-Kilpi, for their warm welcome and guidance on nursing research.
#SPFERASMUS

Daugiau nuotraukų rasite VIKO SPF Facebook ir Instagram įraše.