Pandemija pareikalavo žmonijos didelių pastangų, išradingumo, greitos reakcijos, lankstumo, drąsos. Tai laikotarpis įvairių formų savanorystei. Jurgitos Stankūnienės, lektorės, VK SPF Slaugos katedros vedėjos, asmeninė iniciatyva įsitraukti į savanorišką veiklą – vidinis poreikis padėti žmogui. 2021 m. liepos 12-21 dienomis savo atostogų laiką ji nusprendė paskirti geriems ir prasmingiems darbams Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ stovykloje „Gyvenimo įgūdžių ugdymo stovykla šeimų reabilitacijai ir tarpusavio draugystės santykių palaikymas“, kuri buvo skirta intelekto negalią turintiems asmenims bei jų šeimos nariams.

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“ dėkoja Jurgitai Stankūnienei už pagalbą, aktyvią veiklą, kūrybiškumą ir linki sėkmės visuose darbuose bei siekiuose.

Didžiuojamės ir dėkojame visiems, kurie neatlygintinai dirba vardan kitų.