Gruodžio 7 dieną Sveikatos priežiūros fakulteto studijų programos „Dietetika“ DT20 grupės studentai ir lektorė Erika Dzimidaitė globos namuose „Užuovėja“ vedė tinkamo maitinimosi mokymus, skirtus moterims, turinčioms proto ir psichikos negalia. Gyvendamos globos namuose moterys turi galimybę apsipirkti parduotuvėje pačios su socialinio darbuotojo pagalba, todėl labai svarbu, kad mokėtų pasirinkti sveikatai palankius maisto produktus, gebėtų integruotis į visuomenę, vadovautis tinkamo maitinimosi principais, geriau jaustis ir užsitikrinti gyvenimo kokybę. Socialiai atsakinga veikla naudinga ir studentams, galintiems teorines žinias pritaikyti praktiškai ir ugdyti bendradarbiavimo, ugdymo kompetencijas.