Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultete startuoja mišrioji intensyvioji programa (angl. Blended intensive programme) „Gyvensena svarbu“ (angl. Lifestyle Matters), kuri truks iki gegužės mėn. vidurio. Programą organizuoja VIKO Sveikatos priežiūros fakultetas kartu su partneriais iš Belgijos (Haute Ecole Libre de Bruxelles – Ilya Prigogine), Portugalijos (Escola Superior de Enfermagem do Porto) ir Latvijos (Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža). Programoje taip pat dalyvauja fakultete studijuojančios studentės pagal Erasmus+ programą iš Egipto ir Ispanijos. Pirmojo susitikimo metu  studentai susipažino, susiskirstė komandomis ir sužinojo pirmosios užduoties reikalavimus.

Tai tik pirmieji žingsniai, daug naudingų ir smagių akimirkų dar laukia ateityje.

The Blended intensive programme „Patient oriented Care“ at the Faculty of Health Care of Vilniaus Kolegija/Higher Education Institution. It will last till middle of April. The programme is organised by the Faculty of Health Care together with partners from Belgium (Free university Ilja Prigogine Brussels), Portugal (Escola Superior de Enfermagem do Porto) and Latvia (Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža). In the programme also participate Erasmus+ faculty students from Egypt and Spain. During the first meeting, students got to know each other, divided into teams and learned the requirements of the first task. These are just the first steps; many useful and fun moments are still to come.

Organizatoriai:
Jurgita Kazlauskienė, VIKO SPF prodekanė
Viktorija Kielė,  ERASMUS+ koordinatorė VIKO SPF