2023 m. kovo 1–30 dienomis Sveikatos priežiūros fakulteto studijų programos „Kineziterapija“ KI21 gr. studentai Saulė Dambrauskaitė, Rapolas Puzelevičius, Gustė Tuomaitė, Alisa Volkova ir Rugilė Urbanaitė, kartu su Reabilitacijos katedros lektore Kristina Bliūdžiuviene, dalyvavo Gento universiteto (Belgija) organizuotoje mišriojoje intensyviojoje programoje „Pediatrinė reabilitacija“. Kovo 1–19 dienomis vyko nuotolinės paskaitos ir savarankiškas darbas, kurių metu studentai rengė atvejo analizės prezentaciją su skirtingų disciplinų studentais iš įvairių Europos šalių. Kovo 20–31 dienomis Gento universitete (Belgija) studentai išklausė septynių Gento universiteto ligoninės multidisciplininės reabilitacijos komandos narių kontaktines paskaitas, dalyvavo praktiniuose užsiėmimuose, lankėsi VIGO Wetteren ortopedijos centre.

Lektorė Kristina Bliūdžiuvienė kovo 27–31 dienomis dalyvavo reabilitacijos dėstytojams skirtose paskaitose ir susitikimuose.

Vertinga patirtis ir įgytos žinios plėtoja ne tik studentų, bet ir dėstytojų profesines kompetencijas.

EN

March 1 – 30, 2023, KI21 students Saulė Dambrauskaitė, Rapolas Puzelevičius, Gustė Tuomaitė, Alisa Volkova and Rugilė Urbanaitė, together with Kristina Bliūdžiuviene, lecturer at the Rehabilitation Department of the VIKO SPF, took part in BIP  „Paediatric Rehabilitation“ organised by Ghent University (Belgium). During the distance learning, students worked on a case study presentation with students from different disciplines from different European countries.  From 20 to 31 March, students attended live lectures at Ghent University, Ghent, Belgium.    During the contact lectures, the students listened to lectures by seven members of the multidisciplinary rehabilitation team at Ghent University Hospital, took part in practical sessions and visited the VIGO Wetteren Orthopaedic Centre.

Lecturer Kristina Bliūdžiuvienė participated in lectures and meetings for rehabilitation trainers from 27 to 31 March.

The students and the lecturer are enjoying the valuable experience and the new knowledge they have gained, which they will be able to apply in their professional activities.

Daugiau nuotraukų rasite VIKO SPF Facebook įraše