LT

2023 m. rugsėjo 11–15 dienomis Sveikatos priežiūros fakulteto Slaugos katedros dėstytojos Milda Kuskienė ir dr. Simona Paulikienė buvo išvykusios dėstymo vizito į Valensijos (Ispanija) Cardenal Herrera universitetą (Universidad CEU Cardenal Herrera), Slaugos ir kineziterapijos katedrą. Vizito metu dėstytojos kartu su Cardenal Herrera universiteto Erasmus+ koordinatore Maria Inmaculada Sanchez Lopez vedė II kurso slaugos studijų programos studentų praktikumus. Jų metu buvo analizuojami medikamentiniai ir nemedikamentiniai skausmo valdymo būdai, sprendžiamos dėstytojų iš Lietuvos parengtos praktinės užduotys. Taip pat vizito metu buvo aptarti studijų proceso organizavimo ypatumai, apžiūrėtos universiteto auditorijos, kuriose vyksta praktiniai užsiėmimai naudojant simuliacinę įrangą.
Šis vizitas dėstytojoms nėra pirmas, tačiau naudingas įgyti tarptautinės pedagoginės patirties.

EN

In 2023 on September 11-15, the lecturers of the Department of Nursing of the Faculty of Health Care Milda Kuskienė and dr. Simona Paulikienė were on a teaching visit to the University of Cardinal Herrera (Valencia, Spain), Department of Nursing and Physiotherapy. During the visit the lecturers together with Cardinal Herrera University’s Erasmus+ coordinator Maria Inmaculada Sanchez Lopez, conducted practical sessions for students of the second-year nursing study program. During them, medical and non-medical methods of pain management were analyzed and practical tasks prepared by teachers from Lithuania were solved. Also, during the visit, the peculiarities of the organization of the study process were discussed, the university auditoriums, where practical classes are held using simulation equipment, were inspected.
This visit is not the first for the teachers, but it was useful for gaining international pedagogical experience.