Sveikatos priežiūros fakulteto Slaugos katedros dėstytojos dr. Simona Paulikienė ir Milda Kuskienė 2024 metų balandžio 29 d. – gegužės 3 d. buvo išvykusios dėstymo vizito į Rijekos (Kroatija) universitetą, Sveikatos studijų fakultetą.

Vizito metu dėstytojos pristatė Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultetą, susitiko su Erasmus+ koordinatore Marija Spevan ir kitais katedros dėstytojais. Nuoširdaus dialogo metu buvo dalintasi gerąja patirtimi apie slaugos paslaugas, diskutuojama apie slaugos specialistų mokymą Kroatijoje ir Lietuvoje, aptartos abipusio studentų mobilumo galimybės. Dėstytojos iš Lietuvos slaugos studijų programos studentams skaitė paskaitas, kuriose atsispindėjo Lietuvoje taikomi skausmo valdymo aspektai bei pacientų, sergančių cukriniu diabetu, slaugymo patirtis.

Šis vizitas dėstytojoms – ne tik galimybė dalintis savo žiniomis su studentais ir dėstytojais iš kitų šalių, bet ir vertinga tarptautinė patirtis siekiant gerinti slaugos studentų mokymo kokybę.

Daugiau nuotraukų rasite VIKO SPF Facebook ir Instagram įraše.

EN:
The lecturers of the Nursing Department of the Faculty of Health Care, dr. Simona Paulikienė and Milda Kuskienė from April 29 to May 3 of 2024 went on a teaching visit to the University of Rijeka (Croatia), Faculty of Health Studies.

During the visit, the lecturers presented the Health Care Faculty of Vilnius College, met with Erasmus+ coordinator Marija Spevan and other lecturers of the department. During the sincere dialogue, good experiences about nursing services were shared, training of nursing specialists in Croatia and Lithuania was discussed, possibilities of mutual mobility of students were discussed.

The lecturers from the Lithuanian delivered lectures to nursing study program students, highlighting the aspects of pain management implemented in Lithuania and sharing experiences of nursing patients with diabetes.

This visit is not only an opportunity for the teachers to share their knowledge with students and teachers from other countries, but also to get ideas for improving the education of nursing students.