LT (see English below)

2023 m. kovo 13–17 d. dr. Jurgita Kazlauskienė, Sveikatos priežiūros fakulteto prodekanė, Slaugos katedros lektorė, ir Viktorija Kielė, SPF ERASMUS+ programos koordinatorė, Slaugos katedros lektorė, buvo išvykusios dėstymo vizito Mansuros universitete (Egiptas). Vizito metu lektorės skaitė paskaitas Mansuros universiteto studentams ir dėstytojams, lankėsi Mansuros Urologijos ir nefrologijos centre, susitiko su Mansuros universiteto viceprezidentu prof. Ashraf Tarek Hafez, buvo supažindintos su universiteto įžymybe – Mansurozauru (Mansuros universiteto paleontologų atrastu dinozauru). Susitikimo su Mansuros universiteto Slaugos fakulteto dekane prof. Amina El Nemer, prodekane prof. dr. Nahed Qandil ir bendruomenės nariais metu buvo aptartos studentų ir dėstytojų mainų galimybės, bendri projektai ir mokslo taikomoji veikla. Mansuros universiteto Slaugos fakulteto dekanė prof. Amina El Nemer įteikė atminimo dovanas, kurios buvo perduotos VIKO Sveikatos priežiūros fakulteto dekanei Birutei Gostevičienei.

Lektorės dr. Jurgita Kazlauskienė ir Viktorija Kielė dėkoja Mansuros universiteto bendruomenei,  ypač dr. Ahmed Hussein, prof. dr. Nashwa Ibrahim ir dr. Mahmoud Abdallah už šiltą priėmimą ir pilną įspūdžių savaitę Mansuros universitete.

Daugiau nuotraukų rasite VIKO SPF Facebook įraše

EN

March 13 – 17, 2023, dr. Jurgita Kazlauskiene, Vice-Dean of the Faculty of Health Care, Lecturer at the Department of Nursing, and Viktorija Kiele, ERASMUS+ Coordinator Faculty of Health Care, Lecturer at the Department of Nursing, were on a teaching visit to Mansoura University (Egypt). During the visit, the lecturers performed lectures to the students and lecturers of Mansoura University, visited the Centre of Urology and Nephrology in Mansoura, met with prof. Ashraf Tarek Hafez, the Vice President of Mansoura University, and got acquainted with the university’s celebrity – Mansourosaurus (a dinosaur discovered by the paleontologists of Mansoura University). During the meeting with prof. Amina El Nemer, Dean of the Faculty of Nursing, prof. Dr. Nahed Qandil, Vice Dean of the Faculty of Nursing of Mansoura University, and the community members, the exchange opportunities for students and lecturers, joint projects and scientific applications were discussed. Prof. Amina El Nemer presented the following commemorative gifts, which were handed over to the Birute Gosteviciene, Dean of the Faculty of Health Care.

Lecturers dr. Jurgita Kazlauskiene and Viktorija Kiele would like to thank the community of Mansoura University, especially Dr. Ahmed Hussein, Prof. Dr. Nashwa Ibrahim and Dr. Mahmoud Abdallah for the warm welcome and the eventful week at the University of Mansoura, Egypt.

Find more photos at VIKO SPF Facebook