Sausio 28 d. – vasario 2 d. Gento mieste (Belgija) vyko mišriosios intensyviosios programos (angl. BIP, Blended Intensive Programme) „Tarpdisciplininė paliatyvioji priežiūra ir priežiūra gyvenimo pabaigoje“  mokymai, kuriuose dalyvavo Sveikatos priežiūros fakulteto dėstytoja Daiva Treznevičiūtė ir penki šio fakulteto studentai: studijų programos „Bendrosios praktikos slauga“ antrakursė Eglė Daučiūnaitė ir keturi studijų programos „Kineziterapija“ antrakursiai – Dovilė Klenauskaitė, Simas Pliekaitis, Kliment Geršebek, Gustas Nevero.
Mokymuose dalyvavo 68 studentai ir 12 dėstytojai iš aštuonių šalių. Dėstytojai konsultavo studentus savo srities klausimais, padėjo rengti galutinę mokymų užduotį, dalijosi pedagogine patirtimi.
Studentai analizavo svarbiausias paliatyviosios priežiūros sąvokas bei principus, šios srities pasiekimus bei problemas, pristatė savo šalies paliatyviosios priežiūros situaciją. Mokymų dalyviai vyko į vizitus Belgijos sveikatos priežiūros įstaigose.
Nemažai laiko buvo skirta praktiniams užsiėmimams, kurių metu studentams buvo sudarytos puikios sąlygos ne tik praktiniams įgūdžiams įgyti bei lavinti, bet giliau pažinti save, suvokti savo santykį su pasirinkta profesija.
Vakarai buvo skirti bendrauti, kontaktams užmezti, pažinti šalių kultūrą.
Studentų įspūdžiai:
Gustas, susipažinęs su Belgijos medicinos kultūra, pasidžiaugė, kad Lietuvos studentai yra taip pat puikiai rengiami, kaip ir kitų šalių sveikatos priežiūros specialistai;
Eglė pabrėžė, kad mokymai buvo intensyvūs, puikiai suorganizuoti, o jų dalyviai visą laiką jautė organizatorių bei ekspertų komandos rūpestį;
Dovilei įspūdį padarė nauji žmonės ir nauji draugai. Jos manymu, kursų informacija buvo ypač aktuali slaugytojams, bet pritaikyta ir kineziterapeutams, ergoterapeutams, socialiniams darbuotojams bei logopedams.

EN:
January 28 – February 2 in the city of Ghent (Belgium) the „Interdisciplinary programme on Palliative and End-of-life care“ training (BIP) was held. In this training lecturer of Health Care Faculty Daiva Treznevičiūtė and five students of this faculty were participated: Eglė Daučiūnaitė, second year „General Practice Nursing“ student, and four second year „Physiotherapy“ students – Dovilė Klenauskaitė, Simas Pliekaitis, Kliment Geršebek and Gustas Nevero.
Students and teachers from eight countries participated in the training, in total 68 students and 12 teachers.  The teachers advised the students on the issues of their field of interest, helped in the preparation of the final training assignment, and shared pedagogical experience with each other.
Students analyzed the most important concepts and principles of palliative care, achievements and problems in this field, presented the situation of palliative care in their countries.  Training participants went on visits to health care institutions in Belgium.
A considerable amount of training time was devoted to the acquisition and training of practical skills during practical activities. These sessions also gave students the opportunity to know themselves more deeply and understand their relationship with the chosen profession.
Evenings were dedicated to communication, making contacts, and cultural acquaintance.
Student’s impressions
Gustas, after getting acquainted with the medical culture of Belgium, can be happy that Lithuanian students are as well trained as the health care specialists of other countries.
Eglė emphasized that the trainings were intensive, well organized, and the participants always felt cared for by the organizers and the team of experts.
Dovile was impressed by new people and new friends. In her opinion, the course information was particularly relevant for nurses, but also adapted for physiotherapists, occupational therapists, social workers and speech therapists.