Valstybinis studijų fondas informuoja, kad nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. iki spalio 16 d. prasideda prašymų priėmimo laikotarpis tikslinei išmokai gauti 2021-ųjų metų rudens semestrą.

Studentai, norėdami gauti tikslinę išmoką, privalo per Fondo interneto tinklapį (http://vsf.lrv.lt/lt/) prisijungti prie IS „PARAMA“ ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos prašymą – “Tikslinė išmoka, 2021 m. rudens semestras”.

Tik elektroniniu būdu užpildęs prašymą studentas gali pretenduoti į tikslinę išmoką.

Tikslinė išmoka (156 Eur per mėnesį) studentams yra skiriama vienam studijų semestrui ir mokama kiekvieną mėnesį iki to semestro pabaigos, įskaitant to semestro sesiją ir atostogų laikotarpį, bet ne ilgiau kaip iki studijų pabaigos.

Primename, kad tikslines išmokas gali gauti ir akademinių skolų turintys studentai!

Daugiau informacijos apie tikslines išmokas: http://vsf.lrv.lt/lt/projektas/tikslines