Š. m. vasario 2 d. Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto Reabilitacijos katedra organizavo seminarą „Praktikų vadovų (mentorių) dalyvavimo svarba praktinio mokumo procese“, skirtą „Kineziterapijos“ ir „Ergoterapijos“ studijų programų studentų tiesioginiams praktikų vadovams. Seminare dalyvavo studentų praktikiniam mokymui vadovaujantys 62 tiesioginiai praktikų vadovai iš įvairių Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigų. Seminarą sveikinimo žodžiu pradėjo Reabilitacijos katedros vedėja dr. Milda Žukauskienė. Praktinio mokymo skyriaus vedėja dr. Simona Paulikienė skaitė pranešimą apie mentorystės svarbą studentų praktiniam mokymui. Lektorė Jurgita Tuitaitė pristatė atlikto tyrimo „Studentų nuomonė apie profesines veiklos praktikas“ rezultatus. Lektorė Lina Štaupienė skaitė pranešimą „Studentas ir pacientas, studento vaidmuo reabilitacijos komandoje“. Reabilitacijos katedros docentė dr. Milda Žukauskienė, lektorės Asta Markauskienė, Kristina Žukienė, Ramunė Komžienė ir Jurgita Tuitaitė kalbėjo apie profesinės veiklos praktikų vykdymo ypatumus. Seminarą vainikavo draugiška diskusija, kurios metu buvo aptartos tolimesnės bendravimo ir bendradarbiavimo gairės.

 

Dr. Milda Žukauskienė,
Reabilitacijos katedros vedėja