Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultete 2017 lapkričio 28 d. vyko baigiamasis projekto “Sustain Your Life Through the Social Entrepreneurships“ (2015-2-IT03-KA205-005954). Renginio metu projektų vadovas Mikas Balkevičius supažindino susirinkusius socialinius projekto partnerius su Socialinio verslininkiškumo koncepcija, „Erasmus plus“ programa, projekto eiga, pasiekimais bei intelektiniais produktais.
Šio projekto tikslas – paskatinti socialinio verslininkiškumo plėtrą projekto partnerių šalyse parengiant atitinkamos srities socialinių verslininkiškumo mentorių, kurie būtų pasirengę inicijuoti naujas socialinio verslo iniciatyvas projekto partnerinėse šalyse. Projektas taip pat siekia integruoti socialinio verslo idėjas organizuojant formaliojo ir neformaliojo mokymosi veiklas projekto partnerių šalyse.
Sveikatos priežiūros fakultetas, realizuodamas projekto tikslus, sieks integruoti savo studijų programose siekinius, susijusius su socialiniu verslininkiškumu, bei formaliojo/neformaliojo mokymosi veiklų metu parengti mentorius, kurie bus pasirengę populiarinti socialinio verslininkiškumo iniciatyvas Lietuvos sveikatos priežiūros sektoriuje.