Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. V-1471 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietomis būtinų sąlygų“ ir 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr. V-1837 „Dėl aukštojo mokslo studijų, profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymo būtinų sąlygų“ Vilniaus kolegijos direktorė dr. Žymantė Jankauskienė 2020 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. V-236 patvirtino

Darbo organizavimo Vilniaus kolegijoje valstybės lygio ekstremalios situacijos metu taisykles.