Rugsėjo 19 d. Grožio terapijos katedros lektorė Aurelija Kūgytė ir studijų programos „Ergoterapija“ ER 15 gr. studentai buvo nuvykę į dienos centrą „Šviesa“. Dienos centras yra dienos socialinės globos įstaiga žmonėms nuo 18 m., turintiems intelekto sutrikimų. Centre lektorę ir studentus lydėjo ir su centro lankytojais supažindino direktoriaus pavaduotoja Sigita Narauskaitė. Lankytojai į dienos centrą „Šviesa“ atvyksta kaip į darbą. Pirmoje dienos pusėje jie turi galimybę rinktis staliaus, sporto, mezgimo, žvakių gamybos, maisto ruošimo, tekstilės, socialinių įgūdžių ar suvenyrų dirbtuvę. Po pietų centro lankytojai savo gebėjimus gali lavinti teatro, muzikos, dailės ar keramikos studijose. Pasak Sigitos Narauskaitės, žmogus dienos centre gali kurti, atskleisti savo gebėjimus ir užmegzti bei vystyti santykius su kitu žmogumi.
Kelių studentų mintys, kurios kilo po apsilankymo dienos centre „Šviesa“:
„Smagu buvo matyti, kad žmonės su proto negalia sugeba / išmoksta atlikti veiklą ir ja užsiima su dideliu džiaugsmu, atidumu, meile. Randa prasmę gyvenime ir tuo džiaugiasi. Yra labai draugiški, priimantys kitus žmones tokius, kokie jie yra“ (Simona P.).
Žmonės, turintys proto negalią, gali būti labai talentingi, gali viską daug gražiau padaryti savo rankomis, mintimis. Jie yra labai švelnūs ir geranoriški, nelinki niekam nieko blogo ir visada džiaugiasi gyvenimu“ (Agata).
„Tai, ką mačiau dienos centre „Šviesa“, paliko labai didelį įspūdį. Nemaniau, kad žmonės su proto negalia sugeba padaryti tiek įvairių darbų, pagaminti gražių daiktų. Visuomenėje vyrauja stereotipas, kad tokie žmonės negali nieko. Aš drąsiai galiu sugriauti šį mitą. Labai patiko stebėti juos ir būtų smagu su jais susitikti ir dirbti“ (Viktorija V.).

Po šio apsilankymo studentai su malonumu tarė:  „I k i    k i t ų    s u s i t i k i m ų!“

 

Aurelija Kūgytė,
Grožio terapijos katedros lektorė