Birželio 26 d. Sveikatos priežiūros fakultete buvo įteikti profesinio bakalauro diplomai 143 studijų programų „Biomedicininė diagnostika“, „Dietetika“, „Higieninė ir dekoratyvinė kosmetologija“, „Ergoterapija“ ir „Kineziterapija“ absolventams, iš jų – 11 su pagyrimu.

Diplomus teikė Vilniaus kolegijos direktorė dr. Žymantė Jankauskienė, Sveikatos priežiūros fakulteto dekanė Birutė Gostevičienė ir katedrų vedėjos: dr. Ingrida Pumputienė, dr. Milda Žukauskienė ir Lina Sirvydienė.

Sveikindama absolventus direktorė dr. Ž. Jankauskienė akcentavo, kad jie pasirinko labai reikalingą, tačiau ir labai atsakingą profesiją, kurioje būtina dirbti tik labai gerai. Fakulteto dekanė palinkėjo absolventams profesinės ir asmeninės sėkmės. Katedrų vedėjos, kreipdamosi į susirinkusius, prisipažino nepajėgiančios nuslėpti susijaudinimo, graudulio ir džiaugsmo. Socialinių partnerių vardu absolventus sveikino Vilniaus miesto savivaldybės Socialinių reikalų ir sveikatos departamento direktorius Jonas Bartlingas. Dėstytojų vardu pasisakiusi lektorė Diana Žėkienė nudžiugino absolventus eilėmis.

Tarp sveikintojų netrūko ir studentų – šventės dalyviai išgirdo studentų atstovybės vardu kalbėjusios Samantos Lukrecijos Gestautaitės ir Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto studentų mokslinės draugijos pirmininkės Viktorijos Mackevič šiltus palinkėjimus, buvo įteiktos dovanos ir padėkos tiek studentų atstovybės, tiek mokslinėje veikloje pasižymėjusiems absolventams.

Įteikus diplomus absolventų vardu pasisakė Girmantė Stakėnaitė ir Jovita Grigelytė. Jos savo kalboje tarė keturis „ačiū“ – dėstytojams, tėvams, bendramoksliams ir sau patiems, sėkmingai baigusiems mokslus.

Nuoširdžiai sveikiname absolventus ir jų artimuosius!

 

Daiva Treznevičiūtė,
Studijų skyriaus vedėja