2019 m. gegužės 9 d. Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultete įvyko fakulteto Biomedicininės diagnostikos ir dietetikos katedros ir Lietuvos laboratorinės medicinos draugijos organizuota respublikinė mokslinė praktinė konferencija „Biomedicininė diagnostika: mokslas ir praktika“. Konferencija buvo skirta laboratorinės medicinos gydytojams, medicinos biologams, medicinos genetikams, biomedicinos technologams, dėstytojams ir studentams. Pranešimus skaitė įvairių laboratorinės medicinos sričių lektoriai ir „Biomedicininės diagnostikos“ studijų programos studentai. Apie 260 konferencijos dalyvių išklausė pranešimus apie naujausius mokslo laimėjimus laboratorinėje medicinoje, laboratorinių tyrimo metodų technologinius ir kokybės užtikrinimo aspektus. Konferencijos pranešimų tezės publikuojamos žurnale „Laboratorinė medicina“, 2019, t. 21, Nr. 1.

 

Dr. Ingrida Pumputienė,
SPF Biomedicininės diagnostikos ir dietetikos
katedros vedėja, docentė