Slaugos katedros lektorė Viktorija Kielaitė nuo 2017 lapkričio 27 d. iki gruodžio 1 d. dalyvavo Turku universiteto (Suomija) organizuojamoje intensyvioje mokymų programoje „Empowering Learning Environments in Nursing Education (EleneIP)“.
Šios programos tikslas – suvienyti universiteto studentus ir dėstytojus iš skirtingų šalių, kad užtikrinti kokybišką slaugos mokymą, paremtą įrodymais grįsta praktika ir tikslais, susijusiais su socialinės medijos naudojimu slaugos programų mokymo aplinkoje.
Mokymų kursas truko nuo 2017 rugsėjo 15 d. iki gruodžio 1 d. Internetinių seminarų ir kontaktinės intensyvios mokymo savaitės metu buvo supažindinama su įvairiomis mokymosi platformomis ir mokymosi aplinkomis pasitelkiant socialinę mediją. Buvo gilinamasi į socialinės medijos etikos aspektus.
Intensyvaus mokymosi savaitės metu Viktorija Kielaitė susipažino su įvairiais mokymo ir mokymosi metodais (pvz. moduliaciniai žaidimai slaugytojų mokyme, simuliacijomis pagrįsta pedagogika, žmogaus anatomija taikant 3D techniką, MOOC, interaktyvioji siena, internetinių dienoraščių kūrimas, elektroninis pasakojimas ir kt.).

 

Viktorija Kielaitė,
Slaugos katedros lektorė