Gruodžio 3 d. Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultete buvo minima Tarptautinė neįgaliųjų diena. Ta proga Lietuvos žmonių su negalia sąjunga (LŽNS) pakvietė į tradicinį X tarptautinį neįgaliųjų teatrų festivalį-konkursą ,,Begaso“ prizui laimėti. Festivalyje dalyvavo įvairias negalias – judėjimo, regos, klausos ir kitas – turintys artistai.

Dalyvius pasveikino LŽNS valdybos narė Ginta Žemaitaitytė ir Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto dekanė Birutė Gostevičienė.
Vilniaus m. biudžetinės įstaigos dienos centro „Šviesa“ teatro terapinė trupė TTT parodė spektaklį ,,Dykumos balsai“ (pagal Marlo Morgan knygą, režisierė Silvijana Bilskytė), Panevėžio ir Utenos regionų aklųjų centro dramos studija „Arka“ suvaidino spektaklio ,,Faustas“ ištrauką ,,Prologas teatre“ (pagal J. V. Gėtės kūrinį, vadovė Rima Žostautienė), Molėtų krašto žmonių su negalia sąjungos bei Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Molėtų filialo trupė „Molėtuvka“ – spektaklį ,,Iškritęs iš nepradėtos knygos“ (vadovas Pranas Pliuška).  Markučių dienos veiklos centro teatro trupė „Ir viskas“ parodė vaidinimą „Švelnukai“ (vadovė Natalija Kojelienė), Kauno neįgalaus jaunimo užimtumo centro ,,Plastinės dramos teatriukas“ – pantomimą ,,Vonioje“ (režisierius Virginijus Bortkevičius), BĮ neįgaliųjų centras ,,Klaipėdos lakštutė“ – choreografinę kompoziciją ,,Laiko skrynia“ (vadovas Artiomas Kazakovcevas), o svečiai iš Lenkijos – Sopoto bendruomeninių savipagalbos namų-adaptacijos centro „Ubago ryšių teatras“ – suvaidino jausmingą spektaklį „Kažkas yra, kažko nėra“ (rež. Jacekas Spica).
Renginį vedė aktorius Darius Rakauskas ir LŽNS muzikinio teatro trupės artistai: Irena Žemaitienė skaitė eiles, Danielius Jurevič atliko populiariąją dainą „Paimk mane kaip neregį už rankos“ (anglų kalba „You raised me up“). Tarptautinė vertinimo komisija, kuriai vadovavo režisierius iš Ukrainos Vitalijus Liubota, visas trupes apdovanojo „Begaso“ skulptūrėlėmis (prizų autorius ir mecenatas – Eugenijus Paukštė).
Kaip teigia festivalio meno vadovė Snieguolė Dikčiūtė, festivalio tikslas – mažinti neįgalių žmonių socialinę atskirtį, kelti neįgaliųjų teatrų profesionalumo lygį, formuoti visuomenės pozityvius pokyčius kultūrinėje ir socialinėje srityse bei praplėsti teatro teritorijos ribas.
Festivalis buvo ir edukacinio pobūdžio – Vilniaus kolegijos „Kineziterapijos“ ir „Ergoterapijos“ studijų programų studentai talkino festivalio dalyviams, padėjo nepasiklysti nepažįstamose erdvėse, „Higieninės ir dekoratyvinės kosmetologijos“ studijų programos studentės pagražino artistus prieš pasirodymus ir susipažino su neįgalių žmonių galimybėmis kurti bei meninės veiklos poveikiu jų sveikatai.

 

Dr. Milda Žukauskienė,
Reabilitacijos katedros vedėja, docentė

 

Daugiau nuotraukų