Vienas iš Lietuvos gyventojų 2008–2020 metų fizinio aktyvumo skatinimo strategijos uždavinių – populiarinti fizinį aktyvumą įvairiuose gyventojų sluoksniuose ir siekti, kad fizinis aktyvumas taptų bendrosios kultūros dalimi. Ikimokyklinis ir priešmokyklinis amžius palankiausias metas formuoti įgūdžius, įpročius ir gyvenimo nuostatas. Respublikinio ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektas „Mažųjų olimpiada“ – puiki priemonė skatinti vaikų fizinį aktyvumą bei pozityvų požiūrį į kūno kultūrą ir sportą. Šį projektą organizavo Respublikinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA) ir Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK).
Pagal projekto vykdymo tvarkaraštį 2016 m. balandžio 11 d. Vilniaus kolegijos sveikatos priežiūros fakultete vykusiose „Mažųjų olimpiados“ varžybose dalyvavo Vilniaus lopšelių-darželių „Pasaka“, „Užupiukas“, „Pakalnutė“, „Žilvinėlis“, „Pelėda“, „Pušaitė“, „Gėlynas“, „Rytas“, „Vėjelis“ ir „Gandriukas“ auklėtiniai.

LTOK prezidentė Daina Gudzinevičiūtė Sveikatos priežiūros fakulteto bendruomenei padėkojo už pagalbą organizuojant 2016 m. respublikinį ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektą „Mažųjų olimpiada“.

Padėka