Š. m. birželio 10 d. Kauno kolegija organizavo „Ergoterapijos“ studijų programos studentų tiriamųjų darbų konferenciją „Gerosios patirties sklaida „Ergoterapijos“ studijų programos studentų tiriamuosiuose darbuose“. Konferencijoje, vykusioje nuotoliniu būdu, dalyvavo ir pranešimą „Skaitymas su šunimi – pagalba vaikams, turintiems skaitymo sunkumų“ skaitė Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto studijų programos „Ergoterapija“ ER18 grupės studentė Veslava Citovič-Rul (vadovė dr. Milda Žukauskienė). Šiame renginyje dalyvavo trijų aukštųjų mokyklų, rengiančių ergoterapeutus, studentai ir dėstytojai. Mūsų studentės Veslavos pranešimas sulaukė daug dėmesio ir net siūlymų tęsti tyrimus.

 

Dr. Milda Žukauskienė,
Reabilitacijos katedros vedėja