2020 m. vasario 28 d. Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultete vyko diplomų įteikimo šventė studijų programos „Bendrosios praktikos slauga“ absolventams.
Absolventus pasveikino ir profesinės sėkmės palinkėjo Vilniaus kolegijos direktorė dr. Žymantė Jankauskienė. Sveikinimo žodžius tarė svečiai: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyriaus vyriausiasis specialistas Artūras Šimkus, Vilniaus miesto savivaldybės Socialinių reikalų ir sveikatos departamento direktorius Jonas Bartlingas. Socialinių partnerių vardu kalbėjo VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų direktoriaus medicinai ir slaugai pavaduotoja slaugai Jurga Šuminienė, VšĮ Centro poliklinikos Slaugos, paliatyviosios medicinos ir socialinių paslaugų klinikos vedėjas Marius Čiurlionis.
Sveikinimo žodžius tarė Slaugos katedros vedėja Jurgita Stankūnienė, Sveikatos priežiūros fakulteto studentų atstovybės pirmininkė Monika Augustaitytė, Sveikatos priežiūros fakulteto studentų mokslinės draugijos pirmininko pavaduotoja Romualda Butovič. Absolventų vardu sveikinimo ir  padėkos žodžius tarė absolventė Judita Šmigelskaitė. Vilniaus kolegijos Kūno kultūros ir sporto centro vedėjas Jonas Bautronis įteikė padėką absolventui Miroslavui Žilevič.
Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto studentė Dovilė Karpiūtė visiems susirinkusiems padovanojo muzikinę dovaną.
Profesinio bakalauro diplomus 146-iems studijų programos „Bendrosios praktikos slauga“ absolventams, 12-ai iš jų su pagyrimu, įteikė direktorė dr. Žymantė Jankauskienė, Sveikatos priežiūros fakulteto dekanė Birutė Gostevičienė ir Slaugos katedros vedėja Jurgita Stankūnienė.

L i n k i m e   a b s o l v e n t a m s   v i s o k e r i o p o s   s ė k m ė s   ir  a s m e n i n ė s   l a i m ė s!

Daugiau nuotraukų