Sveikatos priežiūros fakultetas pradeda vykdyti „Erasmus+“ strateginių partnerysčių  projektą „Menas ir socialinis virsmas“ (angl.: “Art and Social Change”), projekto Nr. 2016-1-LT01-KA202-023234. Pagrindinis projekto tikslas – sukurti ir išbandyti metodinius instrumentus, skirtus teikti ilgalaikę psichologinę paramą ilgo gijimo ligoniams, taikant įvairias meno terapijas. Projekto trukmė – 2,5 metų (2016–2019 m.).
2016 m. gruodžio 13–14 d. Vilniaus kolegijoje vyko pirmasis „Erasmus+“  strateginių partnerysčių projekto partnerių susitikimas, kurio metu pristatytos projekto veiklos, metodika, darbų paskirstymas atskiroms organizacijoms.
Šį projektą koordinuoja Sveikatos priežiūros fakultetas. Projekto partneriai – įvairios meno, švietimo, aukšto mokslo organizacijos, suvienijusios pastangas keisti nusistovėjusį požiūrį į žmogaus sveikatą ir gijimo procesus: La Maison de l’Image (Prancūzija); Potraits of Recovery (Anglija); Institut für Projektbegleitung und Kompet (Vokietija); Comunità Terapeutica Casa dei Giovani (Italija); Arts & Health South West (Anglija); VšĮ  „Socialiniai paramos projektai“ (Lietuva).
Projekto eigoje numatoma atlikti žvalgomuosius tyrimus apie meno terapijų taikymą medicinoje; surinkti informaciją apie geriausias  meno terapijų taikymo medicinoje praktikas; sukurti geros sklaidos platformą – meno taikytojų medicinoje praktikų bendruomenę; įvykdyti pilotinius mokymus, skirtus praktiškai įgyvendinti geriausias meno terapijas medicinoje; sukurti dokumentinius filmus apie geriausias meno terapijų taikymo formas ir strategijas, skirtas įvairių ligonių gijimo procesams skatinti.
Projekte dalyvauja Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros ir Menų fakulteto atstovai, kurie projekto įgyvendinimo metu reikšmingai prisidės prie projekto veiklų įgyvendinimo ir įgis didelės patirties, kaip taikyti meno terapijas dirbant su ilgo gijimo ligoniais. Įgyta patirtis bus pritaikyta rengiant naujos kartos sveikatos priežiūros specialistus ir meno darbuotojus.

Dr. Mikas Balkevičius,
SPF projektų vadovas