2017 m. gegužės 8–12 d. Sveikatos priežiūros fakultete dirbanti Užsienio kalbų centro lektorė Virginija Andriusevičienė lankėsi kalbų dėstytojams surengtoje tarptautinėje savaitėje „Kalbų dėstymas rytoj“ Suomijoje. Tarptautinės savaitės renginiai vyko dviejuose glaudžiai bendradarbiaujančiuose taikomųjų mokslų universitetuose – TAMK (Tampere) ir JAMK (Jyvaskyla). Jau trečią kartą organizuojama ir nepaprastai populiari tarptautinė savaitė sutraukė 100 užsienio kalbų dėstytojų iš 17 šalių. Lietuvai atstovavo 6 dėstytojai iš 4 skirtingų aukštojo mokslo institucijų. Pirmą kartą joje dalyvavo ir Vilniaus kolegijos atstovė.
Penkias dienas vykę seminarai suteikė galimybę susipažinti su kolegų patirtimi ir tendencijomis anglų kalbos dėstymo srityje. Visas darbas vyko trijose sekcijose: tarpkultūrinis bendravimas, pedagoginės inovacijos ir nuotolinis/mišrus mokymasis (angl. online/blended learning). Didžiausio dalyvių dėmesio sulaukė trečioji sekcija, kurioje dėstytojai dalijosi skaitmeninių technologijų naudojimo mokymo (-si) procese patirtimi, tuo įrodydami, kad  informacinės technologijos ir kalbų dėstymas glaudžiai susiję ir ateitis kalbų dėstyme neatsiejama nuo vis įvairesnio technologijų naudojimo.
Bendravimas su kolegomis, bendraminčiais jau savaime yra nepaprastai maloni patirtis, tad savaitė neprailgo ir tik atsisveikinus norisi vėl sveikintis, pratęsti bendravimo malonumą. Jei ne gyvai, tai bent nuotoliniu būdu. Tad šiuo metu planuojami bendri nuotoliniai projektai.

Virginija Andriusevičienė,
UKC lektorė