2018 m. rugsėjo 18 d. Sveikatos priežiūros fakulteto aktų salėje įvyko susitikimas su Lietuvos kariuomenės Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos atstovais. Seržantas Vaidas Mantulis supažindino studentus su šios tarnybos uždaviniais, specifinėmis funkcijomis, suteikiamomis lengvatomis. Paaiškino, kaip tapti profesinės karo tarnybos kariu. Pabrėžė, kad ypatingai laukiami būsimi diplomuoti bendrosios praktikos slaugytojai, galintys save išbandyti baigiamąją praktiką atlikę Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos padaliniuose, o vėliau 11 savaičių trukmės specialistų kursų dėka gali tobulinti kvalifikaciją ir kilti karjeros laiptais. „Karių sveikata yra svarbiausia“ – teigė Vaidas.
Lietuvos karo prievolės ir komplektavimo tarnybos vyresnysis seržantas Igoris Afoninas kalbėjo apie karo prievolės perspektyvas ir alternatyvias galimybes tapti kariu.
Diskusijoje aktyvūs buvo ir studentai, kurie neabejingi savo šalies saugumui.

 

Vida Stankevičienė,
Studijų organizavimo skyriaus vedėja