2017 m. spalio 30 d. nuo 9.40 iki 14.00 val. Sveikatos priežiūros fakultete kineziterapeutas iš Prancūzijos Thomas Brochet  praves tęstinį seminarą „Visuminė laikysenos reedukacija: praktinis metodo taikymas“, skirtą studijų programos „Kineziterapija“ II ir III kursų studentams.
Thomas Brochet nuo 2005 m. praktikuoja RPG® (visuminė laikysenos reedukacija) metodą, užsiima įvairaus amžiaus pacientų, aukšto lygio sportininkų (atletika ir krepšinis), kankinimo ir politinės represijos aukų (asociacija Mana), socialiniuose centruose gyvenančių paauglių ir kt. pacientų gydymu ir priežiūra.

Dr. Milda Žukauskienė,
Reabilitacijos katedros vedėja